Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Aktualności

 
2016-09-28

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 (PO PŻ) Podprogram 2016

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniającym wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Pierwsza spodziewana dostawa żywności nastąpi 4 października 2016 r.
2016-09-26

Ogłoszenie o konsultacjach

,,Programu współpracy Gminy Wartkowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"
2016-09-26

Przerwy w dostawie energii elektrycznej w RE Sieradz

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:
06.10.2016r. godz. 8-10 Sucha (stacja 3-0678)
06.10.2016r. godz. 10-12 Orzeszków (stacja 3-1194)
10.10.2016r. godz. 9-12 Wilkowice (stacja 3-0957)
2016-09-26

KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice

Komunikat z dnia 26 września 2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice
miejscowości: Wartkowice, Spędoszyn, Zawada, Ner, Ner-Parcel, Ner-Kolonia,
Dzierżawy (część miejscowości).
2016-09-26

Punkt zaopatrzenia w wodę butelkowaną

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice
2016-09-23

KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice

Informujemy konsumentów, że została zakończona akcja dostawy wody butelkowanej do poszczególnych posesji. Osoby, które nie otrzymały wody mają możliwość jej pobrania osobiście w sobotę od godzin południowych lub w niedzielę u Sołtysa.
2016-09-23

Dostawa wody

Włączenie jednostki OSP Kłódno
2016-09-23

KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice

KOMUNIKAT
z dnia 23 września 2016r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice miejscowości: Wartkowice, Spędoszyn, Zawada, Ner, Ner-Parcel, Ner-Kolonia, Dzierżawy (część miejscowości)
2016-09-22

KURENDA

- dot. zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drodze gminnej
2016-09-22

Informacja o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągu publicznego Wartkowice

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wartkowice miejscowości: Wartkowice, Spędoszyn, Zawada, Ner, Ner-Parcel, Ner-Kolonia, Dzierżawy (część miejscowości)
2016-09-22

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s. Obsługi Informatycznej

Urząd Gminy Wartkowice
z siedzibą w Starym Gostkowie 3 D
99-220 Wartkowice
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
d/s. Obsługi Informatycznej
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy.
2016-09-16

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Urząd Gminy Wartkowice informuje, iż od dnia 7 października 2016r. będzie obowiązywała nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2016-09-02

Runda jesienna sezonu 2016/2017

KS GROM POWODÓW zaprasza na rundę jesienną sezonu 2016/2017
2016-08-30

Święto Plonów 2016

W dniu 28 sierpnia 2016 r. odbyło się Gminno-parafialne Święto Plonów.
2016-08-19

Informacja w sprawie zakazu handlu zwierzętami na targowisku gminnym w Wartkowicach

  Informacja w sprawie zakazu handlu zwierzętami
2016-04-10

NOWE GODZINY OTWARCIA

Od 2 maja 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach będzie czynny w godzinach:
2016-03-15

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Informacje na temat Rządowego programu wspierania rodziny w wychowaniu dzieci RODZINA 500+, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach.
2016-01-27

PUNKT KONSULTACYJNY - dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach od 13:00 do 18:00 w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach.
2016-01-04

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PODDĘBICKIEGO

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:
1. osoby, które nie ukończyły 26 lat
2. osoby, które ukończyły 65 lat
2016-01-01

Harmonogram odbierania odpadów

2016 rok
2013-02-18

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
 

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl