Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

GOPS

 
2012-05-23

Zapytanie o cenę na realizację usług szkoleniowych

- logo_pokl_i_wup.jpg

Projekt,,Jestem mobilny”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, w ramach realizowanego projektu „Jestem Mobilny” zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na realizację niżej wybranych usług szkoleniowych.

Oferta cenowa, jest nam niezbędna w celu zaplanowania odpowiedniej kwoty na realizację usług szkoleniowych, oferowanych w ramach projektu „Jestem Mobilny”. Zatem, po dokonaniu wyboru i zaakceptowaniu przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach określanej formy szkolenia, firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, przed przystąpieniem do realizacji zadania będzie zobowiązana do przedstawienia dodatkowych dokumentów i oświadczeń, o których zostanie wówczas poinformowana.

Na tym etapie prosimy o przedstawienie proponowanej ceny brutto organizacji wybranego/ych z niżej określonych szkoleń:

CZĘŚĆ I:

ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA – ABC ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM”

Usługa obejmuje:

 1. zorganizowanie szkolenia – „ABC Zarządzania budżetem domowym” - zajęcia warsztatowe w wymiarze 10 godzin (2 dni x 5 godzin) dla Beneficjentów i osób z ich otoczenia, których celem jest nauka racjonalnego i efektownego zarządzania budżetem domowym oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu gospodarowania budżetem domowym;

 2. zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego na potrzeby zorganizowania szkolenia. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest miejscowość Wartkowice. W przypadku zaproponowania innej miejscowości na terenie woj. łódzkiego do przeprowadzenia szkoleń usługodawca zapewni na własny koszt transport dla uczestników na trasie Wartkowice-miejsce szkolenia-Wartkowice lub dokona każdemu uczestnikowi zwrotu kosztów dojazdu. Miejsce prowadzenia zajęć gwarantuje na swój koszt usługodawca;

 3. zapewnienie specjalistów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania
  i przeprowadzenia usługi;

 4. zapewnienie podczas warsztatów przekąsek i serwisu kawowego dla każdego uczestnika (np. kawa, herbata, kanapki).

Termin realizacji szkolenia: listopad 2012 r.

Ponadto w formularzu ofertowym należy wyspecyfikować:

 • cenę brutto całości zorganizowania szkolenia „ABC Zarządzania budżetem domowym”;

 • program szkolenia – „ABC Zarządzania budżetem domowym”.


i/lub

CZĘŚĆ II:
ZORGANIZOWANIE „KURSU PRAWA JAZDY KAT. B”

  Usługa obejmuje:

 1. zorganizowanie Kursu prawa jazdy kat. B., w ramach którego usługodawca zapewni teoretyczne przygotowanie kandydatów na kierowców samochodów osobowych z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy oraz praktyczną naukę jazdy z przygotowaniem do praktycznego egzaminu na prawo jazdy wraz z opłaceniem egzaminu państwowego i  badań lekarskich dla 10 Beneficjentów. Kurs zostanie przeprowadzony w wymiarze 30 godzin – zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych;

 2. zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego na potrzeby zorganizowania szkolenia.
  W przypadku odbywania się zajęć teoretycznych poza inną miejscowością niż Wartkowice na terenie woj. łódzkiego usługodawca zapewni na własny koszt transport dla uczestników na trasie Wartkowice-miejsce szkolenia-Wartkowice
  lub dokona każdemu uczestnikowi zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewni dowóz na egzamin państwowy. Miejsce prowadzenia zajęć gwarantuje na swój koszt usługodawca;

 3. zapewnienie specjalistów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

  Termin realizacji szkolenia: lipiec - październik 2012 r.

Ponadto w formularzu ofertowym należy wyspecyfikować:

- koszt przeprowadzenia kursu w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz cenę brutto całości zorganizowania kursu z wyszczególnieniem poszczególnych kosztów składających się na całkowity koszt szkolenia: opłata za egzamin państwowy, opłata za badania lekarskie, koszty dojazdu; program zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy.

 

PROCEDURA SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ:

Oferta powinna zawierać cenę brutto przeprowadzenia szkolenia:

 • w przypadku kursu prawa jazdy – cenę brutto na 1 osobę;

 • w przypadku „ABC zarządzania budżetem domowym” - cenę brutto przeprowadzenia warsztatów grupowych.

W ramach proponowanej ceny brutto przeprowadzenia szkolenia należy uwzględnić:

 • zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego na potrzeby zorganizowania szkolenia. Miejscem przeprowadzenia szkolenia będzie miejscowość Wartkowice. W przypadku zaproponowania innej miejscowości na terenie woj. łódzkiego do przeprowadzenia szkoleń usługodawca zapewnia na własny koszt transport dla uczestników na trasie Wartkowice-miejsce szkolenia-Wartkowice lub dokonuje każdemu uczestnikowi zwrotu kosztów dojazdu. Miejsce prowadzenia zajęć gwarantuje na swój koszt usługodawca;

 • zapewnienie specjalistów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania i przeprowadzenia usługi;

 • zapewnienie podczas szkolenia serwisu kawowego dla uczestników szkolenia (w przypadku szkolenia „ABC Zarządzania budżetem domowym”).


Oferty prosimy składać mejlowo na adres: gops_wartkowice@o2.pl do dnia 26 maja 2012 r.


Osoba do kontaktu:

Joanna Jercha

GOPS Wartkowice, Koordynator projektu „Jestem mobilny”, tel. 43 678 58 47

Joanna Jercha

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl