Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

GOPS

 
2017-01-09

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 (PO PŻ) Podprogram 2016 - NOWE KRYTERIUM

 - logo_zywnosc_2017_gops.jpg

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach informuje, iż uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 (PO PŻ) Podprogram 2016, finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego realizacja zgodnie z umową podpisaną w dniu 16 sierpnia 2016 r. będzie trwać od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Instytucją Zarządzającą PO PŻ jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, natomiast Instytucją Pośredniczącą – Agencja Rynku Rolnego. Organizacją dystrybuującą żywność bezpośrednio do Ośrodka Pomocy jest Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zakład Okręgowy w Sieradzu.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się kryterium dochodowe kwalifikujące osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, które wzrosło do 200 % kryterium dochodowego do pomocy społecznej.

Tym samym uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej*) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania pomocy w wysokości:

1.268,00 zł na osobę samotnie gospodarującą

1.028,00 zł na jednego członka w rodzinie

Wytyczne Instytucji Zarządzającej wskazują wysokość limitów rocznych na osobę przysługujących do pobrania produktów. Artykuły spożywcze dostarczane są partiami, zawierającymi różne produkty, ze wskazaniem maksymalnej wielkości paczki żywnościowej.

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Osoby, które kwalifikują się do skorzystania z tej formy pomocy mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach.

NAJBLIŻSZA PLANOWANA DOSTAWA ŻYWNOŚCI NASTĄPI MIESIĄCU STYCZNIU 2017 R.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 43 678 58 68; 43 678 58 27.

 

* Art. 7 ustawy o pomocy społecznej, mówi o tym, że:

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kierownik GOPS Wartkowice

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl