Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Zamówienia Publiczne

 
2017-02-16

Zapytanie ofertowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj".

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

 

IN.K. 7013.1.2017

1. Zamawiający:

Gmina Wartkowice

Stary Gostków 3D

99-220 Wartkowice

2. Nazwa zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

3. Opis przedmiotu zamówienia, oraz termin jego realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj”.  Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1)       wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dodatkowych wymagań Zamawiającego - oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dodatkowych dwóch egzemplarzy dokumentacji projektowej poza egzemplarzami opisanymi w PFU.

2)       wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentacją projektową, dla dziewięciu budynków strażnic OSP na terenie gminy Wartkowice, według przyjętego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym następującego zakresu prac do wykonania:

a)       Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Kłódno.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Roboty budowlane - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

a. docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 484,00 m2;

b. docieplenie stropu garażu o łącznej pow. około 53 m2;

c. docieplenie dachu świetlicy o łącznej pow. około 408 m2;

d. wymianę stolarki okiennej i luksferów – pow. luksferów około 9,48 m2; pow. okien około 40,38 m2, (wymiana istniejących okien na nowe z nawiewnikami);

e. wymianę stolarki drzwiowej o łącznej pow. około 14,47 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe z furtką;

f. modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 4 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW;

g. wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;

h. wymianę parapetów zewnętrznych.

b)       Budynek użyteczności publiczej w miejscowości Sędów.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Roboty budowlane - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

a. docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 384,59 m2;

b. docieplenie stropu pod dachem o łącznej pow. około 295,14 m2;

c. wymianę stolarki okiennej o łącznej pow. około 20,60 m2 (wymiana istniejących okien na nowe
z nawiewnikami);
d. wymianę stolarki drzwiowej o łącznej pow. około 13,58 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe
z furtką;
e. modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 2 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW;
f. wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
g. wymianę parapetów zewnętrznych.

c)        Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Powodów Trzeci.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Roboty budowlane - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017r.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

                        a.          docieplenie stropu zewnętrznego z pokryciem papą termozgrzewalną o łącznej pow. około 266,60 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 266,68 m2;
                        c.          wymianę stolarki drzwiowej o łącznej pow. około 16,18 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe
z furtką;
                        d.          modernizację c.w.u. - zainstalowanie 3 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW
                        e.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                         f.          wymianę parapetów zewnętrznych.

d)       Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Biernacice.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Roboty budowlane - od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

                        a.          docieplenie stropu pod dachem o łącznej pow. około 610,18 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 679,39 m2;
                        c.          wymianę stolarki okiennej o łącznej pow. około 32,94 m2 (wymiana istniejących okien na nowe z nawiewnikami);
                        d.          wymianę stolarki drzwiowej o łącznej pow. około 6,97 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe z furtką;
                        e.          modernizację c.w.u. - zainstalowanie 6 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW;
                         f.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                        g.          wymianę parapetów zewnętrznych.

e)       Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Pełczyska.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych;

Roboty budowlane - od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

                        a.          docieplenie stropodachu z pokryciem papą termozgrzewalną o pow. około 261,50 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 219 m2;
                        c.          wymianę stolarki okiennej o łącznej pow. około 9,12 m2;
                        d.          modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 3 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW.
                        e.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                         f.          wymianę parapetów zewnętrznych.

f)        Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Grabiszew.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych;

Roboty budowlane - od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

                        a.          docieplenie stropu niewentylowanego z pokryciem papą termozgrzewalną o łącznej pow. około 273,64 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 254,27 m2;
                        c.          wymianę stolarki okiennej o łącznej pow. około 7,18 m2;
                        d.          modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 2 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW;
                        e.          wymianę stolarki drzwiowej - drzwi garażowe segmentowe z furtką – 10,59 m2;
                         f.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                        g.          wymianę parapetów zewnętrznych.

g)       Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Tur.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych;

Roboty budowlane - od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

                        a.          docieplenie stropu zewnętrznego z pokryciem papą termozgrzewalną o łącznej pow. około 272,36 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 334,25 m2;
                        c.          wymianę stolarki drzwiowej o łącznej pow. około 17,91 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe
z furtką;
                        d.          modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 3 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW;
                        e.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                         f.          wymianę parapetów zewnętrznych.

h)       Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Konopnica.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Roboty budowlane - od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

                        a.          docieplenie stropu wewnątrz o łącznej pow. około 268,13 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 327,26 m2;
                        c.          wymianę stolarki drzwiowej o łącznej pow. około 13,03 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe
z furtką;
                        d.          wymianę stolarki okiennej o łącznej pow. około 2,56 m2 (wymiana okien na nowe z nawiewnikami)
                        e.          modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 2 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW);
                         f.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                        g.          wymianę parapetów zewnętrznych.

i)         Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Truskawiec.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych,

Roboty budowlane - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

                        a.          docieplenie stropodachu z pokryciem papą termozgrzewalną o łącznej pow. około 169 m2;
                        b.          docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 195,50 m2;
                        c.          wymianę stolarki okiennej o łącznej pow. około 3,60 m2;
                        d.          wymianę stolarki drzwiowej o pow. około 9,24 m2, w tym drzwi garażowe segmentowe
z furtką;
                        e.          modernizację instalacji c.w.u. - zainstalowanie 3 szt. podgrzewaczy przepływowych jednofazowych o mocy min. 3kW;
                         f.          wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego;
                        g.          wymianę parapetów zewnętrznych.

j)         Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Prace projektowe – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót montażowo- instalacyjnych.

Roboty montażowo- instalacyjne według następujących terminów:

 1. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Kłodno – od dnia 1 kwietnia
  do dnia 31 maja 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW, konstrukcja wsporcza bezpośrednio przylegająca do istniejącej połaci dachowej z blachy ocynkowanej);
 2. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Sędów – od dnia 1 kwietnia
  do dnia 31 maja 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza bezpośrednio przylegająca do istniejącej połaci dachowej z blachy ocynkowanej malowanej, lub innej części budynku);
 3. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Powodów Trzeci – od dnia 1 kwietnia
  do dnia 31 maja 2017 r.  (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza umożliwiająca montaż paneli PV o odpowiednim kącie nachylenia względem słońca przytwierdzona do istniejącego płaskiego dachu);
 4. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Biernacice – od dnia 1 czerwca
  do dnia 31 sierpnia 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW konstrukcja wsporcza bezpośrednio przylegająca do istniejącej połaci dachowej z blachy ocynkowanej powlekanej);
 5. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Pełczyska – od dnia 1 lipca
  do dnia 31 sierpnia 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza umożliwiająca montaż paneli PV o odpowiednim kącie nachylenia względem słońca przytwierdzona do istniejącego płaskiego stropodachu);
 6. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Grabiszew – od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza umożliwiająca montaż paneli PV o odpowiednim kącie nachylenia względem słońca przytwierdzona do istniejącego płaskiego stropodachu);
 7. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Tur – od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza umożliwiająca montaż paneli PV o odpowiednim kącie nachylenia względem słońca przytwierdzona do istniejącego płaskiego stropodachu);
 8. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Konopnica – od dnia 1 lipca
  do dnia 31 sierpnia 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza bezpośrednio przylegająca do istniejącej połaci dachowej);
 9. budynek użyteczności publicznej w miejscowości Truskawiec – od dnia 1 sierpnia
  do dnia 30 września 2017 r. (instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW konstrukcja wsporcza umożliwiająca montaż paneli PV o odpowiednim kącie nachylenia względem słońca przytwierdzona do istniejącego płaskiego stropodachu);

 

4.       Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.

a)       W odniesieniu do prac projektowych i budowlanych przy termomodernizacji minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Lub równoważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b)       W odniesieniu do prac projektowych i budowlanych przy montażu instalacji fotowoltaicznych minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych. Lub równoważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.       Zakres obowiązków inspektora nadzoru:

-        Weryfikacja, kontrola i zatwierdzenie projektu budowlanego pod kątem wzajemnej zgodności z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej a także zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym, Audytami Energetycznymi i SIWZ,

-          sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dyspozycyjność w zakresie ewentualnych pilnych pobytów na placu budowy lub związanych z przygotowaniem lub podpisaniem dokumentów związanych z inwestycją w okresie trwania inwestycji (wizyta na budowie w okresie trwania robót nie rzadziej niż raz w tygodniu),

-          sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych, niezgodnych z zamówieniem i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

-          dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,

-          weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych,

-          udział w przeglądzie gwarancyjnym w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót,

-          weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów odbiorów częściowych i końcowego robót.

6.       Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.       Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

a)       Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminów umowy na wykonanie robót budowlanych (zmiana okresów realizacji robót budowlanych powodująca zmianę czasu trwania nadzoru nie powoduje zmiany wynagrodzenia).

b)      Zmiana rzutująca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy;

c)      Zmiana personelu nadzorującego roboty;

d)      Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy

e)      Siły wyższej, klęski żywiołowej, śmierci, choroby lub innych wypadków losowych;

8.       Kryteria oraz sposób wyboru oferty

1)      Kryteria oceny ofert: cena 100%.

2)      Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.

3)      O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

4)      Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

9.       Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać

1)       Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1;

2)       Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 2;

3)       Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – zał. nr 3;

4)      Załączniki potwierdzające uprawnienia;

Złożona oferta bez w/w załączników nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie.

10.   Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Wartkowice z/s w Starym Gostkowie 3D, 99-220 Wartkowice najpóźniej do dnia 24 lutego 2017 r.

11.   Osoba do kontaktu:

Artur Kubis tel. 43 678 51 05 wew. 58

12.   Załączniki:

1) formularz ofertowy

2) oświadczenie o braku powiązań

3) wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

4) projekt umowy

 

Stary Gostków,  15 lutego 2017 r. r.

Sporządził:

Artur Kubis

 

 

 

UG Wartkowice

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl