Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Aktualności

 
2017-03-23

INFORMACJA Uprzejmie informuję, że XXXII sesja Rady Gminy Wartkowice, odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D.

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że XXXII sesja Rady Gminy Wartkowice, odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji oraz zatwierdzenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wartkowice za rok 2016.

 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wartkowice na lata 2017-2019.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wartkowice wraz z liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wartkowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół wraz z liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Parądzicach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wartkowice na lata 2017-2021.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Wartkowice na lata 2015-2025.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu Gostków gmina Wartkowice.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i prac konserwatorskich na pomnikach przyrody znajdujących się na terenie zabytkowego parku w Starym Gostkowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowice na 2017r.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowice.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy Wartkowice za 2016 rok.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wartkowice za 2016 rok.

 22. Wolne wnioski i zapytania.

 23. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice Bogdan Łuczak

 

 

 

UG Wartkowice

Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl