Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

NASZA GMINA

 

Gmina Wartkowice położona jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego
i w północno-zachodniej części powiatu poddębickiego. Graniczy ona z 6 gminami:
- Uniejów, Poddębice i Dalików (powiat poddębicki);
- Świnice Warckie i Łęczyca (powiat łęczycki);
- Parzęczew (powiat zgierski).
Gmina Wartkowice jest gminą wiejska o powierzchni 14 180 ha (141,80 km2), co stanowi ok. 16 % powierzchni powiatu.

Gminę Wartkowice zamieszkuje 6420 mieszkańców w tym:

 • stali mieszkańcy: 6334,

 • czasowi mieszkańcy: 86.

Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2012 r. wyniósł 45,28 osób/km2.

Według danych na dzień 31.12.2012 w gminie zamieszkiwało 3230 kobiet i 3190 mężczyzn.

Liczba mieszkańców:

 • w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 1196: w tym 593 kobiet i 603 mężczyzn,

 • w wieku produkcyjnym wynosiła 4070: w tym 1856 kobiet i 2214 mężczyzn,

 • w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1154: w tym 781 kobiet i 373 mężczyzn,

W roku 2012 w Gminie Wartkowice urodziło się 62 dzieci i zmarły 94 osoby. Ponadto zameldowało się 113 osób: w tym na pobyt stały 58 osób i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 55 osób a wymeldowały się 54 osoby.

W budownictwie dominuje zabudowa zagrodowa z udziałem budownictwa jednorodzinnego.

Gmina jest właścicielem 37 lokali mieszkalnych i 2 lokali socjalnych, z czego do wynajęcia są 3 lokale mieszkalne i 1 lokal socjalny. Lokale mieszkalne znajdują sie w m. Biernacice, Wartkowice, Jadwisin, Saków, Stary Gostków, Pełczyska, Biała Góra, Parądzice.
Natomiast lokale socjalne w m. Zelgoszcz i Powodów Pierwszy i Drugi.
Gmina dysponuje również lokalami użytkowymi w Wartkowicach i Starym Gostkowie.


Gmina Wartkowice położona jest ok. 40 km na zachód od aglomeracji łódzkiej i leży w dolinie rzeki Ner.
Miejscowość Wartkowice pełni funkcję ośrodka gminnego a położenie w centralnej części gminy sprawiło, że stała się ona ośrodkiem usługowym gminy.

Rolnictwo.
W Gminie Wartkowice istnieją 1302 indywidualne gospodarstwa rolne z czego gospodarstw o powierzchni:

 • do 6,9 ha jest - 642
 • od 7 ha do 14,9 ha - 508
 • od 15 ha do 49,9 ha - 151
 • powyżej 50 ha - 1

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 11.938 ha z czego:

 • - użytki rolne - 11.465 ha a w tym
  1) grunty orne 8.506 ha
  2) łąki 2.959 ha
 • - lasy 383 ha
 • - pozostałe 90 ha

Czyli w ogólnej strukturze dominują użytki rolne, które stanowią 80,9 % powierzchni gminy. Najważniejsze rolę w rolniczym użytkowaniu ziemi zajmują grunty orne, które stanowią74.2 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Grunty orne wg. klasyfikacji bonitacyjnej gleb przedstawia się następująco:
II klasa - 3 ha
III klasa - 858 ha
IV klasa - 3416 ha
V klasa - 3151 ha
VI klasa - 1078 ha

Lasy na terenie Gminy Wartkowice skupione są w trzech kompleksach w miejscowościach:
1) Gostków
2) Kłódno - Biernacice
3) Światonia
Są to lasy państwowe.

Komunikacja.
Przez północny odcinek terenu gminy Wartkowice, z zachodu na wschód przebiega autostrada A2, o długości 20km która jest częścia korytarza komunikacyjnego Berlin - Moskwa.
Na łódzki odcinek autostrady mozna wjeżdżać czterema węzłami w tym zlokalizowanym na terenie Gminy Wartkowice przy drodze wojewódzkiej nr 703 Poddębice - Łęczyca - Węzeł Wartkowice.
Nad autostradą usytuowano 9 wiaduktów drogowych ułatwiających podróżującym dojazdy do swoich nieruchomości.

Ważniejsze drogi Gminy Wartkowice

Na terenie gminy są drogi wojewódzkie:
Nr 469 relacji Ozorków - Gostków - Uniejów - Ko­ło.
Nr 703 relacji Poddębice - Gostków - Łęczyca - Piątek - Łowicz.
Na trerenie Gminy zlokalizowanych jest również 10 dróg powiatowych o łącznej długości 34 km
o numerach 37101 - 37104, 37107 - 37113 i 37154.
Drogi gminne zapewniają bezpośrednie powiązanie z siecią dróg wyższej kategorii. Drogi te posiadają zróżnicowaną nawierzchnię, zarówno bitumiczną, tłucznową, żwirową, żużlową jak i gruntową. Łączna długość dróg to 68km z czego o nawierzchni bitumicznej 22km.
Drogi o nawierzchni bitumicznej to:

 1. Tur - Wilkowice
 2. Truskawiec - Ujazd
 3. Wierzbówka - Sucha
 4. Wierzbowa - Wola Niedźwiedzia
 5. Pełczyska
 6. Ner Parcel
 7. Wartkowice ul. Spółdzielcza
 8. Grabiszew - Dzierżawy
 9. Biernacice
 10. Wartkowice ul. Nasienna
 11. Spędoszyn - Bronów
 12. Nowy Gostków
 13. Starzyny
 14. Plewnik
 15. Kłódno PKP


Przez zachodnią część gminy przebiega linia kolejowa magistrala węglowa Śląsk - Porty ze stacją Kłódna.

Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez centralę węzłową w sieradzu i koncentrator w Wartkowicach. Łączność bezprzewodowa zabezpieczona jest przez operatorów sieci komórkowych Era GSM oraz Plus GSM

W budynku w Wartkowcach ul. Legionów Polskich 1 Gmina oddała do dyspozycji Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach pokój, w którym osoby zainteresowane w terminach i godzinach wyznaczonych przez Związek i Zarząd mogą kontaktować się ze swoimi przedstawicielami.

 

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl