Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

NASZA GMINA

 

Gmina Wartkowice położona jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego
i w północno-zachodniej części powiatu poddębickiego. Graniczy ona z 6 gminami:
- Uniejów, Poddębice i Dalików (powiat poddębicki);
- Świnice Warckie i Łęczyca (powiat łęczycki);
- Parzęczew (powiat zgierski).
Gmina Wartkowice jest gminą wiejska o powierzchni 14 180 ha (141,80 km2), co stanowi ok. 16 % powierzchni powiatu.

Gminę Wartkowice zamieszkuje 6420 mieszkańców w tym:

 • stali mieszkańcy: 6334,

 • czasowi mieszkańcy: 86.

Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2012 r. wyniósł 45,28 osób/km2.

Według danych na dzień 31.12.2012 w gminie zamieszkiwało 3230 kobiet i 3190 mężczyzn.

Liczba mieszkańców:

 • w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 1196: w tym 593 kobiet i 603 mężczyzn,

 • w wieku produkcyjnym wynosiła 4070: w tym 1856 kobiet i 2214 mężczyzn,

 • w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1154: w tym 781 kobiet i 373 mężczyzn,

W roku 2012 w Gminie Wartkowice urodziło się 62 dzieci i zmarły 94 osoby. Ponadto zameldowało się 113 osób: w tym na pobyt stały 58 osób i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 55 osób a wymeldowały się 54 osoby.

W budownictwie dominuje zabudowa zagrodowa z udziałem budownictwa jednorodzinnego.

Gmina jest właścicielem 37 lokali mieszkalnych i 2 lokali socjalnych, z czego do wynajęcia są 3 lokale mieszkalne i 1 lokal socjalny. Lokale mieszkalne znajdują sie w m. Biernacice, Wartkowice, Jadwisin, Saków, Stary Gostków, Pełczyska, Biała Góra, Parądzice.
Natomiast lokale socjalne w m. Zelgoszcz i Powodów Pierwszy i Drugi.
Gmina dysponuje również lokalami użytkowymi w Wartkowicach i Starym Gostkowie.


Gmina Wartkowice położona jest ok. 40 km na zachód od aglomeracji łódzkiej i leży w dolinie rzeki Ner.
Miejscowość Wartkowice pełni funkcję ośrodka gminnego a położenie w centralnej części gminy sprawiło, że stała się ona ośrodkiem usługowym gminy.

Rolnictwo.
W Gminie Wartkowice istnieją 1302 indywidualne gospodarstwa rolne z czego gospodarstw o powierzchni:

 • do 6,9 ha jest - 642
 • od 7 ha do 14,9 ha - 508
 • od 15 ha do 49,9 ha - 151
 • powyżej 50 ha - 1

Ogółem powierzchnia gruntów wynosi 11.938 ha z czego:

 • - użytki rolne - 11.465 ha a w tym
  1) grunty orne 8.506 ha
  2) łąki 2.959 ha
 • - lasy 383 ha
 • - pozostałe 90 ha

Czyli w ogólnej strukturze dominują użytki rolne, które stanowią 80,9 % powierzchni gminy. Najważniejsze rolę w rolniczym użytkowaniu ziemi zajmują grunty orne, które stanowią74.2 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Grunty orne wg. klasyfikacji bonitacyjnej gleb przedstawia się następująco:
II klasa - 3 ha
III klasa - 858 ha
IV klasa - 3416 ha
V klasa - 3151 ha
VI klasa - 1078 ha

Lasy na terenie Gminy Wartkowice skupione są w trzech kompleksach w miejscowościach:
1) Gostków
2) Kłódno - Biernacice
3) Światonia
Są to lasy państwowe.

Komunikacja.
Przez północny odcinek terenu gminy Wartkowice, z zachodu na wschód przebiega autostrada A2, o długości 20km która jest częścia korytarza komunikacyjnego Berlin - Moskwa.
Na łódzki odcinek autostrady mozna wjeżdżać czterema węzłami w tym zlokalizowanym na terenie Gminy Wartkowice przy drodze wojewódzkiej nr 703 Poddębice - Łęczyca - Węzeł Wartkowice.
Nad autostradą usytuowano 9 wiaduktów drogowych ułatwiających podróżującym dojazdy do swoich nieruchomości.

Ważniejsze drogi Gminy Wartkowice

Na terenie gminy są drogi wojewódzkie:
Nr 469 relacji Ozorków - Gostków - Uniejów - Ko­ło.
Nr 703 relacji Poddębice - Gostków - Łęczyca - Piątek - Łowicz.
Na trerenie Gminy zlokalizowanych jest również 10 dróg powiatowych o łącznej długości 34 km
o numerach 37101 - 37104, 37107 - 37113 i 37154.
Drogi gminne zapewniają bezpośrednie powiązanie z siecią dróg wyższej kategorii. Drogi te posiadają zróżnicowaną nawierzchnię, zarówno bitumiczną, tłucznową, żwirową, żużlową jak i gruntową. Łączna długość dróg to 68km z czego o nawierzchni bitumicznej 22km.
Drogi o nawierzchni bitumicznej to:

 1. Tur - Wilkowice
 2. Truskawiec - Ujazd
 3. Wierzbówka - Sucha
 4. Wierzbowa - Wola Niedźwiedzia
 5. Pełczyska
 6. Ner Parcel
 7. Wartkowice ul. Spółdzielcza
 8. Grabiszew - Dzierżawy
 9. Biernacice
 10. Wartkowice ul. Nasienna
 11. Spędoszyn - Bronów
 12. Nowy Gostków
 13. Starzyny
 14. Plewnik
 15. Kłódno PKP


Przez zachodnią część gminy przebiega linia kolejowa magistrala węglowa Śląsk - Porty ze stacją Kłódna.

Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez centralę węzłową w sieradzu i koncentrator w Wartkowicach. Łączność bezprzewodowa zabezpieczona jest przez operatorów sieci komórkowych Era GSM oraz Plus GSM

W budynku w Wartkowcach ul. Legionów Polskich 1 Gmina oddała do dyspozycji Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach pokój, w którym osoby zainteresowane w terminach i godzinach wyznaczonych przez Związek i Zarząd mogą kontaktować się ze swoimi przedstawicielami.

 

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl