Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Ochrona środowiska

 

W miejscowości Wartkowice w latach 1995-96 wybudowana została mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu "OBRA" z trzema komorami fermentacyjnymi o łącznej przepustowości 525 m3/dobę. Inwestycja była zrealizowana przez Gminę Wartkowice wspólnie ze Spółdzielnią Mleczarska "Mleczwart" w Wartkowicach w oparciu o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Obecnie do oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną doprowadzane są ścieki z terenu Wartkowic oraz Starego Gostkowa. Jest to sieć grawitacyjno – ciśnieniowa o łącznej długości 19,2 km. Właścicielem sieci kanalizacyjnej jest Gmina Wartkowice. Aktualnie zbiorowym odbiorem ścieków objęte jest 251 gospodarstw domowych, a także firmy i instytucje takie jak: Zakłady Tytoniowe JTI w Starym Gostkowie, Dom Pomocy Społecznej w Starym Gostkowie, budynek Urzędu Gminy Wartkowice, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Starym Gostkowie, Komisariat Policji w Wartkowicach, Zespół Szkół w Wartkowicach, Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Messer" w Wartkowicach.

Począwszy od 2001 roku na terenie Gminy Wartkowice w 220 gospodarstwach domowych uporządkowana została gospodarka ściekowa poprzez zainstalowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków typu BIOPAN. Wybudowane oczyszczalnie ścieków zastąpiły istniejące, często nieszczelne szamba, co korzystnie wpływa na ochronę gruntów rolnych i wód gruntowych. Powyższe oczyszczalnie wybudowane zostały na terenach o rozproszonej zabudowie. Projekt przyczynił się do poprawy warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych. Wykonano również odprowadzenie ścieków oczyszczonych rurociągami z rur PCV do otwartych cieków wodnych bądź do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Ponadto przeprowadzono rozruch technologiczny, uzyskano pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych pobranych ze wszystkich oczyszczalni, przeszkolono mieszkańców w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń.

Ekologiczne oczyszczalnie BIOPAN są urządzeniami, w których ścieki są neutralizowane metodą niskoobciążonego osadu czynnego o przepustowości 0,6-1,2 m3/dobę.

Inwestycja przebiegała w trzech etapach:

- w pierwszym etapie zainstalowano 28 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych zlokalizowanych w miejscowościach: Sędów, Spędoszyn-Kolonia, Wierzbowa, Wierzbówka, Dzierżawy, Powodów Trzeci, Sucha Górna. Projekt zrealizowano przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków własnych mieszkańców.

- w drugim etapie zainstalowano 24 sztuki oczyszczalnie przyzagrodowe zlokalizowane w miejscowościach: Biała Góra, Starzyny, Orzeszków, Wola Niedźwiedzia, Wola-Dąbrowa, Nasale, Pełczyska, Mrówna, Plewnik, Wierzbówka, Powodów Drugi, Powodów Trzeci.

Projekt zrealizowano przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków własnych mieszkańców.

- w ramach trzeciego etapu wybudowano 27 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Plewnik, Kiki, Nasale, Powodów Drugi, Truskawiec, Nowa Wieś, Wola Niedźwiedzia, Zelgoszcz, Bronów, Grabiszew, Ner-Kolonia.

Projekt zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 "Rozwój Lokalny" w tym działania 3.1. "Obszary wiejskie" w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżet państwa oraz środki własne mieszkańców.

Przedsiębiorcy wykorzystują przepływającą przez teren Gminy rzekę Ner do produkcji ekologicznej energii poprzez zainstalowane Małe Elektrownie Wodne (M.E.W.).

Na rzece w obrębie Gminy zlokalizowane są trzy tego typu elektrownie w miejscowościach Borek (35+830), Wólka (39+750) i Tur (45+050).


 


 

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl