Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

ZGN

 

O ZWIĄZKU

Związek Gmin Nadnerzańskich powstał w 1993 roku i działa w oparciu o przyjęty statut.
Związek stanowi dobrowolne zrzeszenie gmin, przez tereny, których płynie rzeka Ner. Związek posiada osobowość prawną.
Siedzibą Związku jest gmina Poddębice.
Zadaniem Związku jest lepsze zaspokajanie  potrzeb publicznych gmin i interesów  ich mieszkańców  określonym w statucie  oraz rozwiązywanie problemów przekraczających  możliwości realizacyjne  każdej z gmin, a także  tworzenie warunków  do harmonijnego ich rozwoju.
Celem Związku jest przywracanie  i  zachowanie ładu ekologicznego w zakresie wód  powierzchniowych i poprawy  zaopatrzenia ludności w wodę.
 Członkami Związku są następujące gminy:
- Lutomiersk,
- Poddębice,
- Wartkowice,
- Świnice Warckie,
- Dąbie,
- Grabów,
- Konstantynów Łódzki,
- Łęczyca.
Związek działa w oparciu o swoje organy, tj.
- organ stanowiący - Zgromadzenie Związku,
- organ wykonawczy - Zarząd Związku. 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Krzysztof Próchniewicz - Wójt Gminy Świnice Warckie

Zarząd
Piotr Kuropatwa (Wójt Gminy Wartkowice) - Przewodniczący Zarządu
Piotr Sęczkowski (Burmistrz Poddębic) - Z-ca Przewodniczącego Związku
Henryk Brzyszcz (Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego) - Członek Zarządu
Tadeusz Borkowski (Wójt Gminy Lutomiersk) - Członek Zarządu
Ryszard Kostrzewski (Wójt Gminy Grabów) - Członek Zarządu
Zbigniew Mielczarek (Burmistrz Dąbia) - Członek Zarządu
Andrzej Wdowiak (Wójt Gminy Łęczyca) - Członek Zarządu

W 2009 r Związek Gmin Nadnerzańskich będzie kontynuował rozpoczęte wcześniej kierunki działania: 
- wspomaganie Gmin będących członkami Związku w zakresie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- wspieranie starań mających na celu odbudowę i budowę urządzeń melioracyjnych w dolinie rzeki Ner oraz odbudowę obwałowań rzeki, odmulenie rzeki,
- wspieranie działań Gmin w kierunku budowy zbiorników małej retencji,
- podjecie działań w zakresie przywrócenia atrakcyjności krajobrazowo-turystycznej doliny rzeki Ner.

Kontakt - Biuro Związku
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel.: + 48 43 678 25 80
fax: + 48 43 678 39 95
e-mail: m.sieradzka@gmina.poddebice.pl

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl