Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

ZPORR

 

- zporr.jpg                                    - ue.jpg

 Projekty realizowane przez Gminę Wartkowice współfinansowane przez Unię Europejską

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i budżet państwa

 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Wartkowice – etap III.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie na podstawie umowy o dofinansowaniu nr Z/2.10/III/3.1/115/04/U/107/05 z dnia 6 października 2005r.

W ramach powyższego projektu wybudowano 27 sztuk przyzagrodowych

oczyszczalni ścieków typu Biopan pracujących w technologii osadu czynnego o przepustowości 0,6-1,2 m3/dobę. Wykonano również odprowadzenie ścieków oczyszczonych rurociągami z rur PCV do otwartych cieków wodnych bądź do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Ponadto przeprowadzono rozruch technologiczny, uzyskano pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych pobranych ze wszystkich oczyszczalni, przeszkolono mieszkańców w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń.

Powyższe oczyszczalnie zlokalizowane są w miejscowościach: Plewnik II, Kiki, Nasale, Powodów III, Truskawiec, Nowa Wieś, Wola Niedźwiedzia, Zelgoszcz, Bronów, Grabiszew, Ner Kolonia.

W wyniku realizacji inwestycji uporządkowana została gospodarka ściekowa w 27 gospodarstwach domowych. Wybudowane oczyszczalnie ścieków zastąpią istniejące, często nieszczelne szamba, co korzystnie wpłynie na ochronę gruntów rolnych i wód gruntowych. Powyższe oczyszczalnie wybudowane zostały na terenach o rozproszonej zabudowie. Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych.

Wartość zrealizowanego projektu wynosi 315380,60 zł., z czego planowana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 236 535,44 zł oraz z budżetu państwa 10% tj. kwota 31 538,06 zł

- oczyszczalnia_1.jpg

- oczyszcalnia_2.jpg


Na zdj. oczyszczalnia ścieków w miejscowości Plewnik II.

 

Modernizacja drogi gminnej Grabiszew-Ładawy

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie na podstawie umowy o dofinansowaniu nr Z/2.10/III/3.1/114/04/U/10/05 z dnia 6 października 2005r.

W ramach realizacji projektu wykonano modernizację drogi gminnej Grabiszew-Ładawy długości 1013mb. o następującym zakresie:

· nawierzchnia asfaltowa grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm o powierzchni 5.670,75 m2

· podbudowa górna z asfaltu grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm o powierzchni 5.769,09 m2

· podbudowa dolna z kruszywa łamanego grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm o powierzchni 6.024,78 m2

· roboty ziemne, rowy, przepusty z rur betonowych: Ø 40 cm -225 mb, Ø 60 cm - 9 mb,

· oznakowanie drogi

 

Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia oraz wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenach wiejskich. Zmodernizowana droga przebiega przez tereny typowo rolnicze. Tereny przylegające do drogi staną się atrakcyjniejsze dla potencjalnych nabywców zainteresowanych tworzeniem działalności gospodarczej oraz dla osób zainteresowanych przekształceniem na działki budowlane lub rekreacyjne. Zrealizowany projekt przyczyni się do skrócenia przejazdu zmodernizowaną droga.

 

 

 

W wyniku modernizacji drogi Grabiszew – Ładawy zmodernizowany został cały ciąg drogowy relacji Dzierżawy – Grabiszew.

 

 

 

Wartość poniesionych kosztów na realizację projektu wynosi 634 444,23 zł. Planowana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 475.833,17 zł oraz z budżetu państwa 10% tj. kwota 63.444,42 zł

- droga_1.jpg

- droga_2.jpg

Na zdj. wizytacja drogi Grabiszew-Ładawy przed odbiorem

 (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, radny gminy).

Piotr Sikora
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl