Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Doskonalenie Kadr

 

Gmina Wartkowice w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r. realizuje projekt „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”, w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektodawcą jest Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska z/s w Poznaniu, a instytucją pośredniczącą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach projektu Partnerami Gminy Wartkowice są:

- Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”,

- Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”,

- Gmina Dalików, Gmina Zgierz, Gmina Parzęczew, Gmina Dmosin, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, Gmina Rogów, Gmina Jeżów i Gmina Koluszki.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- „Diagnoza stanu zarządzania w urzędzie”,

- „Model zarządzania kapitałem ludzkim w urzędach”,

- „Państwo prawa – rezultaty służące podniesieniu jakości prawa”, w tym szkolenia nt.:

zamówienia publiczne, prawo budowlane, zasady udzielania pomocy publicznej, ordynacja podatkowa, finanse publiczne, kodeks pracy, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, prawo wodne, drogownictwo, kodeks postępowania administracyjnego- zastosowanie w urzędzie, księgowość budżetowa, ochrona danych osobowych, vat w JST.

-„Kodeks etyczny”

-„Szkolenie kadr z zakresu usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji”,

-„Szkolenia językowe”

-„ Szkolenia komputerowe”.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans, aby w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn pracujących w administracji samorządowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs języka angielskiego:

- szkolenia_angielski_8.jpg

- szkolenia_angielski_9.jpg

- szkolenia_angielski_10.jpg

 

 

 

- szkolenia_angielski_4.jpg

Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej:

- szkolenia_instrukcja_1.jpg

- szkolenia_instrukcja_2.jpg

 

Link do strony projektu:

www.doskonaleniekadr.fundacjaprym.pl

Wioletta Olczyk

UG Wartkowice
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl