Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Archiwalne

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WARTKOWICE

Rodzaj pojemnika

Co należy wrzucać

Żółty worek

Gazety, czasopisma, książki, katalogi, reklamy, kalendarze, terminarze, zeszyty, prospekty, papierowe torby i worki, koperty, papier szkolny, biurowy, pakowny, ścinki drukarskie,kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach ( np. typu PET), plastikowe zakrętki, plastikowe koszyczki po owocach, opakowania po produktach garmażeryjnych, doniczki plastikowe, puste butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej: płynach do prania, płukania, mycia, szamponach, mydłach w płynie, itp. , plastikowe opróżnione opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach margarynie), folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe (np. puszki po napojach, konserwach, pudełka, folie), czyste plastikowe kanistry plastikowe, kartony po napojach, mleku (typu tetra pak), kapsle z butelek, aluminiowe garnki, ozdobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych.

Dostarczony przez Wykonawcę o pojemności 60 l na 1 osobę na każdy okres rozliczeniowy

Wrzucane opakowania powinny być puste, nie zabrudzone, zgniecione by zajmowały mniej miejsca

Pojemnik na pozostałości po segregacji

Opakowania z zawartością, brudny zatłuszczony papier, tapety, kalki, papier przebitkowy, artykuły higieniczne (chusteczki, pieluchy, środki higieniczne dla kobiet), worki po cemencie i wapnie, opakowania po olejach spożywczych, styropian, gumę, zabawki, artykuły wykonane z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami, opakowania po aerozolach, szyby okienne lub samochodowe, lustra, szklanki, kieliszki, szkło kryształowe, naczynia żaroodporne, ceramika, szkło okularowe, szklane opakowania farmaceutyczne, papierosy i niedopałki (zagaszone), tekstylia (zniszczone lub zużyte ubrania, buty), worki z odkurzacza, zimny popiół z pieców CO, papier ścierny, resztki mięsa i kości.

Szkło

Szkło opakowaniowe: szklane butelki i słoiki po napojach, sokach, przetworach, szklane opakowania po kosmetykach, szklaną stłuczkę bez metalu lub tworzyw sztucznych.

 

Uwaga! metalową pokrywkę lub korek odkręcamy i umieszczamy w żółtym worku. Papierowych naklejek nie musimy odrywać, Nie musimy także myć słoika (lepiej oszczędzać wodę). Butelek i słoików nie powinno się tłuc przed wyrzuceniem.

Szkło wrzucamy do pojemników typu dzwon zlokalizowanych w każdym sołectwie.

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji można kompostować we własnym zakresie na terenie swojej nieruchomości. Do kompostownika wrzucamy: herbatę zarówno liściasta, jak i w torebkach, filtry po kawie, resztki owoców i warzyw np. obierki, skorupki jajek, odpady kuchenne stałe, kwiaty i pozostałości roślin, liście, ręczniki papierowe nie zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi.

Jeżeli nie masz możliwości utworzenia kompostownika na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji możesz dostarczyć do pojemnika znajdującego się w Wartkowicach na ul. Łąkowej 4 przy Oczyszczalni ścieków.

Uwaga!!! Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie nie powinny być znacząco brudne jednakże nie ma potrzeby ich mycia czy tez odklejania z nich etykiet.

Odpady „specjalne” zagospodaruj w odpowiedni sposób:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wartkowice pozostałe opady musisz gromadzić oddzielnie. Z uwagi na to, że ich spalanie lub składowanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego musisz je także odpowiednio segregować:

Przeterminowane leki umieszczaj w przeznaczonym do tego celu i specjalnie oznakowanym pojemniku znajdujących się w Aptece w Wartkowicach ul. Legionów Polskich 1.

Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony przekazuj do mobilnych punktów zbiórki odpadów komunalnych (terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę) lub placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę.

Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe umieszczaj w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w: Zespole Szkół w Wartkowicach ul. Legionów Polskich 5 Wartkowice; Obiekcie szkolnym:Biała Góra 39, Parądzice 25, Pełczyska 4, Szkole Podstawowej w Kłódnej - Jadwisin 3, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wartkowicach ul. Legionów Polskich 1, a także w sklepach, które prowadzą sprzedaż przenośnych baterii i akumulatorów.

Akumulatory przemysłowe i samochodowe dostarczaj do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę, a także do mobilnych punktów zbiórki odpadów komunalnych (terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę).

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony gromadź na terenie nieruchomości i przekazuj do mobilnych punktów zbiórki odpadów komunalnych (terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazuj do mobilnych punktów zbiórki odpadów komunalnych (terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę) lub dostarczany do placówek handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż bądź wymianę.

Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadź w odpowiednim pojemniku na odpady budowlane lub rozbiórkowe. W celu zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik powiadom odbiorcę odpadów na co najmniej 7 dni przed planowanym wykonaniem prac budowlanych lub rozbiórkowych - tel kontaktowy EKO-SERWIS: (24) 254 29 87.

Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów zostaną zorganizowane na terenach komunalnych i Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach: Konopnica, Krzepocinek, Pełczyska, Powodów Trzeci, Truskawiec, Sędów, Zelgoszcz oraz w miejscowościach Wartkowice ul. Targowa plac po byłym GS, Saków przy budynku byłej szkoły, stąd odpady tj: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory samochodowe, oraz zużyte opony będą odbierane dwa razy do roku w terminach określonych przez Wykonawcę, o których mieszkańcy zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Do pobrania:

  1. Punkty segregacji odpadów - Mapka
  2. Rejestr działalności regulowanej
  3. Wkaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

Ważne Uchwały

  1. Regulamin
  2. Szczegółowy zakres
  3. Deklaracja
  4. Górne stawki
  5. Termin
  6. Metoda ustalania opłaty
  7. Sposób odbierania
Magdalena Gertner
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl