Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wersja polska English version

Przedszkole w Wartkowicach

 
Publiczne Przedszkole w Wartkowicach

ul. Targowa 11
99-220 Wartkowice
dyr. Małgorzata Pastuszka
tel. (0-43) 678-55-46
e-mail: przedszkole.wartkowice@gmail.com

adres www: www.ppwartkowice.wikom.pl/Liczba miejsc w przedszkolu:- 46
Liczba nauczycieli - 5
Średnia liczba dzieci w grupie: 23

 

Ogólne informacje o przedszkolu:

 

Przedszkole posiada cztery sale dla dzieci - do zabaw i działań dydaktycznych (dwie dla każdej grupy).

Sale przedszkolne są kolorowe, dostosowane i doposażone do potrzeb dzieci.

Wszystkie pomieszczenia są sukcesywnie remontowane i doposażane.

Przedszkole otacza nowoczesny i bogato wyposażony plac zabaw, który stanowi dla przedszkolaków atrakcyjną formę spędzania czasu, parking zapewniający rodzicom bezpieczeństwo i komfort podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, a także tereny zielone w postaci zadbanych trawników i klombów.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczycielki uczestniczą w wielu kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego corocznie podnosząc swoje kwalifikacje.

Cały personel placówki jest zaangażowany w organizowanie wszelkich imprez i uroczystości przedszkolnych.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola – uroczystości, imprezy, zajęcia otwarte, wycieczki, wystawiają dla dzieci bajki. Celem tych działań jest zacieśnianie więzi między nauczycielami, rodzicami i dziećmi.
Kolorowe sale i dobre zaplecze dydaktyczne, bardzo dobra współpraca z rodzicami sprzyjają klimatowi placówki, który jest ciepły i przyjemny dla dzieci oraz przyjazny dla rodziców i pracowników.Od września 2013r. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wartkowicach kieruje także Punktami Przedszkolnymi w Drwalewie, Parądzicach i w Pełczyskach.

Punkty Przedszkolne zostały utworzone w budynkach po zlikwidowanych szkołach.

Wszystkie posiadają dobrze wyposażone sale do zabaw i działań dydaktycznych, dysponują także salami do działalności ruchowej.

We wszystkich placówkach pracują nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.Punkt Przedszkolny w Drwalewie

Biała Góra 39
99-220 Wartkowice
tel. (43) 678-57-53
e-mail: przedszkole.wartkowice@gmail.com

adres www: www.ppwartkowice.wikom.pl/Liczba miejsc:- 25
Liczba nauczycieli - 2
Średnia liczba dzieci w grupie: 22Punkt Przedszkolny w Parądzicach

Parądzice 25
99-220 Wartkowice
tel. (43) 678-57-38
e-mail: przedszkole.wartkowice@gmail.com

adres www: www.ppwartkowice.wikom.pl/Liczba miejsc w przedszkolu:- 25
Liczba nauczycieli - 2
Średnia liczba dzieci w grupie: 12Punkt Przedszkolny w Pełczyskach

Pełczyska 4
99-220 Wartkowice
tel. (43) 678-55-24
e-mail: przedszkole.wartkowice@gmail.com

adres www: www.ppwartkowice.wikom.pl/Liczba miejsc:- 25
Liczba nauczycieli - 2
Średnia liczba dzieci w grupie: 17Specyfikę pracy przedszkola i punktów oddaje koncepcja pracy, której przyświeca motto Janusza Korczaka:

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.W naszych placówkach:

Edukacja dzieci ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój dziecka i uzyskanie pełnej

gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Tworzymy dzieciom warunki do rozwijania aktywności plastycznej, teatralnej, muzycznej

i literackiej.

Dbamy o bezpieczeństwo i rozwój fizyczny dzieci.

Rozwijamy postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Rozwijamy zainteresowania i" talenty” dzieci.

Promujemy umiejętności dzieci - absolwenci placówek to dzieci otwarte, twórcze i

komunikatywne.

Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdą oparcie w nauczycielach i specjalistach.

Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.

Kadra pedagogiczna współpracuje ze sobą i dzieli się zdobytą wiedzą.

W naszych placówkach ściśle współpracujemy z rodzicami, uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania. Angażujemy rodziców do pracy na rzecz rozwoju placówek.

Doskonalimyswoją bazę dydaktyczną, współpracujemy ze środowiskiem lokalnym

Skutecznie promujemy w środowisku wartość wychowania przedszkolnego poprzez wspólne inicjatywy i działania, chcemy, aby wszystkie dzieci w wieku 3 – 6 lat jak najszybciej objęte były wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub w punktach.

 

 

Dziecko w naszych placówkach:

 • czuje się bezpiecznie, jest wesołe i otwarte,

 • jest akceptowane takim, jakie jest,

 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 • jest ciekawe świata i aktywne twórczo, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

 • zna swoje prawa i obowiązki,

 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole,

przestrzega:

 • praw innych ludzi,

 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • postępowania wg. ustalonych norm,


nie obawia się:

 • występować publicznie,

 • reprezentować grupę, placówkę,

 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami,

 • wykazywać inicjatywę w działaniu,

 • prosić o radę i pomoc.Tradycje:

Przedszkole i punkty przedszkolne mają własne uroczystości i imprezy, które podkreślają ich odrębność i specyfikę. Zgodnie z przyjętym harmonogramem na terenie przedszkola i punktów organizujemy:
• Dzień Przedszkolaka,

• Pasowanie na przedszkolaka,

• Andrzejki,

• Mikołajki,

• Spotkanie zimowo – świąteczne,

• Dzień Babci i Dziadka,

• Bal Karnawałowy,

• Spotkanie tłustoczwartkowe,

• Powitanie wiosny,
• Święto Rodziny,

• Dzień Dziecka,

• Dni otwarte,

• Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

Promocja:
Promując placówki w środowisku, dzieci biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim m. in.:

 • plastycznych,

 • recytatorskich,

 • piosenki,

 • przeglądach teatrzyków,

 • spartakiadach sportowych.

  Placówki organizują także wycieczki i wyjazdy do ciekawych miejsc.

  Dzieci biorą także udział w uroczystościach gminnych i środowiskowych.Zajęcia dodatkowe:


W placówkach dzieci mają możliwość uczęszczać na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

Z dziećmi potrzebującymi pomocy pracuje logopeda.

Dzieci mogą także uczęszczać na zajęcia religii.

Na terenie wszystkich placówek konsultacji udziela także psycholog.W przedszkolu dla chętnych dzieci nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań:

 • plastyczne,

 • teatralne,

 • taneczne.

W punktach przedszkolnych nauczyciele prowadzą dodatkowo kółko plastyczne.Formy współpracy z rodzicami:

 • spotkania indywidualne,

 • zebrania ogólne i grupowe,

 • kącik dla rodziców,

 • strona internetowa,

 • skrzynka kontaktowa,

 • poczta internetowa.  Opłaty za przedszkole:

Stawka dzienna żywieniowa- 3,50 zł za dwa posiłki:
śniadanie - własne
obiad - 2,50zł
podwieczorek - 1,00zł

Opłata godzinowa - według deklaracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej w wysokości 1,00zł (ponad bezpłatny wymiar ustawowy, finansowany przez gminę)
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
3) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Szczegółowy zakres odpłatności za świadczenia określa umowa cywilno – prawna zawarta między dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).

Miesięczna opłata podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności – w stosunku do dni, w których przedszkole było czynne w danym miesiącu.Pobyt dzieci w punktach przedszkolnych jest nieodpłatny.

 

UG Wartkowice

Przedszkole w Wartkowicach - galeria

 
Przedszkole w Wartkowicach
 
Przedszkole w Wartkowicach
 
Przedszkole w Wartkowicach
 
Przedszkole w Wartkowicach
 
Przedszkole w Wartkowicach
 
Przedszkole w Wartkowicach
 
Zadaj pytanie Wójtowi
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria zdjęć
Interaktywny plan miasta
Pogoda
Rozkład jazdy
Mikroporady
WFOŚiGW
epuap
Fundacja Prym
LGD PRYM
RLGD
RPO_WL
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGN
RCL
Re-Turn
Adoptuj Psa ze schroniska
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@   zarządzane przez: CMS - SPI
Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: 043 6785105, fax: 043 6785105, email: urzad@wartkowice.pl, http://www.wartkowice.pl